Thông tin truyện

Ngã Dĩ Tà Túy Luyện Đại Đan

Ngã Dĩ Tà Túy Luyện Đại Đan

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Tà ma nảy sinh, quỷ đạo càng thịnh.

Mây đen áp thế, chúng sinh đều khổ.

Dù có thần triều trấn đương thời, quỷ quái quỷ quái nguy phàm trần.

Ta dùng...

Danh sách chương

Bạn đã xem đến trang cuối