Thông tin truyện

Ngã Chân Thị Phi Châu Tù Trưởng

Ngã Chân Thị Phi Châu Tù Trưởng

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra

Yêu trời xanh, yêu biển xanh, càng yêu thảo nguyên xanh xanh.

Sư tử, báo, tê giác còn có hà mã, tại Châu Phi sao có thể thiếu đi lửng mật?

Lưu linh cẩu, tung ngựa...

Danh sách chương