Thông tin truyện

Ngã Chân Một Tưởng Đương Huấn Luyện Gia A

Ngã Chân Một Tưởng Đương Huấn Luyện Gia A

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Bây giờ đứng tại trước mặt ngươi chính là ——

Devon Co ban giám đốc, Team Rainbow Rocket người sáng lập, nghịch thuộc tính Đại Sư, thế giới thi đấu tranh giải...

Danh sách chương