Thông tin truyện

Ngã Chân Đích Bất Thị Khí Vận Chi Tử

Ngã Chân Đích Bất Thị Khí Vận Chi Tử

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Thanh Nguyệt Tiên Tử: Ta từng cùng sư huynh đi về phía tây ba ngàn dặm, tại Côn Luân bí cảnh phải Nhật Nguyệt Kim Luân!

Linh Lung Đế Cơ: Ta từng bồi sư huynh xâm...

Danh sách chương