Thông tin truyện

Ngã Chân Bất Thị Đại Ma Vương

Ngã Chân Bất Thị Đại Ma Vương

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma.

Ngươi nếu không độ ta thành Phật, ta liền đưa ngươi nhập Ma!

Đây là một cái tiểu quốc vương tử trùng sinh trở...

Danh sách chương