Thông tin truyện

Ngã! Cảm Nhiễm Liễu Huyền Huyễn Thế Giới

Ngã! Cảm Nhiễm Liễu Huyền Huyễn Thế Giới

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Ta! Lây Nhiễm Huyền Huyễn Thế Giới ) ( sảng văn, nhân vật chính quả quyết sát phạt, không thích cẩn thận khi đi vào )

"Chúc mừng kí chủ, ngươi lây nhiễm một vị...

Danh sách chương