Thông tin truyện

Ngã Bất Thị Chân Đích Tưởng Nhạ Sự A

Ngã Bất Thị Chân Đích Tưởng Nhạ Sự A

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra

Rừng thiêng nước độc, âm trầm khủng bố.

Yêu ma ẩn giấu, người sống chớ vào.

Đinh: Phía trước ba dặm, dưới mặt đất có thi, ngàn năm không thay đổi, vẩy...

Danh sách chương