Thông tin truyện

Nam Nhân Vô Pháp Tu Luyện Đích Thế Giới

Nam Nhân Vô Pháp Tu Luyện Đích Thế Giới

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Đây là một cái kỳ dị thế giới

Chỉ có nữ tính mới có thể tu luyện Vũ Đạo!

Nữ thị trưởng! Nữ tướng quân! Nữ hiệu trưởng! Nữ thương nhân!

Nữ cường nam yếu, nữ tính kỳ thị nam nhân

Sở Đào xuyên qua đến thế giới này, áp lực thật lớn! Vẫn là trước uống ngụm thủy áp an ủi! Lại tu luyện Vũ Đạo đi!

Danh sách chương