Thông tin truyện

Mộc Diệp Chi Tòng Thành Vi Minh Nhân Khai Thủy Phục Cừu

Mộc Diệp Chi Tòng Thành Vi Minh Nhân Khai Thủy Phục Cừu

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Đối hiện thực không ôm kỳ vọng Sở Vân kỳ ngộ phía dưới xuyên qua đến thế giới Naruto trở thành đời bốn Hokage chi tử —— Uzumaki Naruto

Một cái nhất hẳn...

Danh sách chương