Thông tin truyện

Minh Thiên Hạ

Minh Thiên Hạ

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra

Minh Mạt lịch sử phân loạn hỗn tạp, có thể nói là mỗi một đoạn do một người có cường đại mị lực cá nhân viết thành lịch sử.

Bất luận là Lý Tự Thành,...

Danh sách chương