Thông tin truyện

Minh Nhật Chi Phối Giả

Minh Nhật Chi Phối Giả

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Phương Tử Vũ thu được một thần kỳ tương lai notebook. . . Máy tính.

Thông qua chiếc máy tính này, Phương Tử Vũ không chỉ có thể đoán trước tương lai đoạn ngắn, còn có thể mua sắm tồn tại ở tương lai vật phẩm.

Từ đây, Phương Tử Vũ tại thông hướng con đường tương lai bên trên càng gần một bước.

=====

Nhìn giới thiệu có vẻ yy nhưng không....

Tác giả có não. Nhân vật phụ không ngu. Tả diễn biến tâm lý sát với thực tế.

Đáng đọc.

Danh sách chương