Thông tin truyện

Mạt Thế Thần Ma Lục

Mạt Thế Thần Ma Lục

Thể loại:

Khoa Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Như thế nào tận thế?

Zombie? Ma quái? Trùng tộc?

Không!

Chỉ có làm con người chỗ sợ hãi, chỗ sùng bái, thậm chí là chỗ huyễn tưởng tất cả đều trở thành hiện thực thời điểm, mới là nhân loại chân chính tận thế!

Linh khí về tuôn, tín ngưỡng đúc lại, đây là thần phật yêu ma Thao Thiết thịnh yến, cũng là loài người từ trước tới nay lớn nhất hạo kiếp!

Zombie, dị hình, Sadako, quái hình, yêu tinh quỷ quái, Thần Ma Tiên Phật, đây hết thảy tất cả, đều sắp giáng lâm tại thế!

Đây mới thực là tận thế, đây là tận thế... Thần Ma kỷ nguyên!

—— —— ——

Đây là không lạnh cuốn thứ tư sách, đã hoàn thành ba quyển chung 15 00W tự tiểu thuyết, vô thái giám, nhân phẩm cam đoan, sách mới kỳ gấp cầu duy trì!

Danh sách chương