Thông tin truyện

Marvel Tối Cường Giám Ngục Trưởng

Marvel Tối Cường Giám Ngục Trưởng

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Ta nhìn đến, ta thu dụng, ta chưa từng thất bại, ta tuyệt không trốn chạy!

Mason đi vào thế giới Marvel nguy cơ tứ phía, mang theo hắn thu dụng kiến trúc, mang theo...

Danh sách chương