Thông tin truyện

Ma Tà Chi Chủ

Ma Tà Chi Chủ

Thể loại:

Võ Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Ma giả, dục tâm, tà giả, ngụy biến, ma tà giả, tùy tâm sở dục, thiên biến vạn hóa.

Hắc ám lưu, không nữ chủ....

P/S:Lưu ý: Hắc ám lưu, hác ám lưu, hắc ám...

Danh sách chương