Thông tin truyện

Ma Pháp Dữ Vạn Tượng Tạp Bài Hệ Thống

Ma Pháp Dữ Vạn Tượng Tạp Bài Hệ Thống

Tác giả:

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Charlotte xuyên qua đến một có phép thuật thế giới!

Liền như vậy xuyên qua rồi? Sẽ có hay không có điểm vội vàng nha?

Ngươi đột nhiên đề cập với ta đến xuyên qua sự. . . . Ta còn chưa đánh răng đây!

U a, quả nhiên xuyên qua đều có chứa ngón tay vàng đây! Còn có chút tiểu kích động đây!

Có thể thăng cấp! Có thể rút thẻ! Đợi ta trước tiên mở cái thẻ bao thử nghiệm khí. . .

Artoria, Ayanami Rei cùng Triệu Linh Nhi, rốt cuộc chọn cái nào tốt đây? Hao tổn tâm trí!

Danh sách chương