Thông tin truyện

Luyện Khí Luyện Đến Ba Ngàn Năm

Luyện Khí Luyện Đến Ba Ngàn Năm

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Ba ngàn năm trước, thiên tư tuyệt đỉnh Bạch Thu Nhiên được Thanh Minh kiếm tông người sáng lập, Thanh Minh đạo nhân thu làm môn đồ, bắt đầu con đường tu tiên.

Ba ngàn năm về sau, Bạch Thu Nhiên sư tôn Thanh Minh đạo nhân phi thăng thành tiên, Đại sư huynh độ kiếp thất bại thân tử đạo tiêu, liền ngay cả nhỏ nhất tiểu sư muội sáu đời cháu chắt đều trúc cơ thành công, học xong ngự kiếm cưỡi gió mà đi.

Mà trải qua ba ngàn năm khổ tu, Bạch Thu Nhiên hắn, cuối cùng đạt đến Luyện Khí kỳ thứ sáu vạn sáu ngàn sáu trăm sáu mươi bốn tầng cảnh giới.

Danh sách chương