Thông tin truyện

Lưu Đại Sư Đích Du Nhàn Nhân Sinh

Lưu Đại Sư Đích Du Nhàn Nhân Sinh

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


"Lưu đại sư, ta về sau hẳn là làm gì?"

"Ngươi thích hợp làm bao công đầu, tiền cảnh không tệ. . . ."

"Lưu đại sư, ta đây?"

"Muội tử, ngươi không thích hợp làm công chúa, có thể đi thử một lần treo một cái phú hào lão công."

"Bằng hữu, đi xem một chút nghiên cứu hỏa tiễn phi thuyền cái gì, tương lai của ngươi tại tinh thần đại hải! !"

Lưu Hâm, Tam Kim chi thành đại sư. . . . .

Danh sách chương