Thông tin truyện

Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục

Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Tiên tộc tiêu vong, Thần Thạch bí mật lại lưu truyền ra đến, vì cầu trường sinh, Tu Chân giả thăm dò di tích.

Vạn năm về sau, thần bí Tiên tộc di tích khai quật, khiến cho Tu Chân giới rung chuyển, tìm kiếm Tiên bí người vô số.

Năm đại cao thủ một trong Diệp Thạch Cẩm xâm nhập trong đó, vượt mọi chông gai, cũng tại cuối cùng di tích trong phát hiện đã đến ngoài ý liệu thứ đồ vật. . .

Danh sách chương