Thông tin truyện

Lục Châu Trung Đích Lãnh Chúa

Lục Châu Trung Đích Lãnh Chúa

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Thành túi muối, hương liệu còn có đường từ trong cửa hàng một mực chồng chất đến trên đường, chứa đầy các thương nhân đánh xe ngựa lui tới. Trong không khí tràn ngập các thức hương liệu hỗn hợp mà thành hương thơm. Đây là cạnh ốc đảo phồn hoa thành thị, đập chùy âm thanh cùng máy dệt vải âm thanh liên tiếp, đám thợ thủ công nhà xưởng bên trong sinh ý khí thế ngất trời.

Swadian vương quốc người thừa kế, Kant nam tước cờ xí treo ở thành trấn trên cửa chính. Nơi đó các cư dân hạnh phúc sinh hoạt, tràn đầy đối lãnh chúa yêu quý cùng tôn sùng. Trên tường thành có cầm nỏ binh sĩ tại cảnh giới, trên đường phố có mặc giáp lưới bộ binh đang đi tuần, một bộ và bình an định cảnh tượng.

Danh sách chương