Thông tin truyện

Long Tượng

Long Tượng

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Có quần áo lụa là hàng đêm sênh ca sống mơ mơ màng màng,

Có tướng quân chết trận sa trường Vạn Cốt thành khô tọa.

Tư thế hào hùng, giường tre tầm đó, chỉ...

Danh sách chương