Thông tin truyện

Lộc Đỉnh Ký Chi Tham Lam Đế Vương

Lộc Đỉnh Ký Chi Tham Lam Đế Vương

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Lâm Thiên ngoài ý muốn trở thành Lộc Đỉnh ký bên trong Hoàng đế.
Kết quả là cùng Vi Tiểu Bảo xưng huynh gọi đệ.
Hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, có chuyện gì...

Danh sách chương