Thông tin truyện

Lã Thị Hoàng Triều

Lã Thị Hoàng Triều

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Ta đây chi sư chính là Hạng Vũ, vì lẽ đó ta đây lực có thể gánh đỉnh!

Ta đây họ Lã tên phong chữ bá trước tiên, cái gì không nhìn được ta đây?

Ta đây chi thân đệ Lã Bố có thể nhận biết đến! Đừng xem Lã Bố biết đánh nhau, ca ca ta như thường đánh hắn!

Văn võ song toàn tính là gì? Ba họ gia nô như thường nắm chính quyền!

Lịch sử là người thắng nhật ký! Như thế Tam quốc, không giống nhau bá chủ, mỗi người trong lòng đều có chính mình tam quốc.

Trí dũng song toàn, xem ta như thế nào tạo ra chính mình hoàng triều

___toptruyenchu.com(ít nhất mình có thể đọc đến cuối mà không bỏ), có nhiều đoạn còn có thể đọc lại nhiều lần. Kết cục hay (ít nhất mình đọc lại mấy chương cuối hết 5 lần).
Đơn giản tóm tắt một chút chính là NVC bị vẫn thạch tạp chết linh hồn bị Hạng Võ cứu dạy võ quăng zìa Tam Quốc kiếm Ngu Cơ(vợ Hạng Võ ấy). Do là anh chàng là tam quốc mê (chính sử , dã sử , game , ... món náo cũng mê) nên tung hoành Tam Quốc. Truyện kéo thời gian khá dài khi nhất thống giang sơn thì NVC cũng hơn 50 tuổi, Tào Tháo cũng 60.

toptruyenchu.comhơi đậm vì có thể nói mãnh tướng nào có thể thu đều thu hết, mưu sỉ nào có thể lượm đều lượm tuốt, mấy tên không thu được chủ yếu chỉ vì chí hướng không hợp.
Để liệt kê ra như sau:
1) Lữ Bố là em trai , khỏi hỏi , lượm liền
2) Cao Thuận , bán thân kế bên nhà , lượm luôn
3) Tào Tính , đi săn nô lệ vô tình cứu , lượm liền

4) Quan Vũ , Trương Phi , Triệu Vân , toàn bộ kết nghĩa . 2 người đầu khỏi hỏi , Lưu Bị còn dụ được huống chi thuộc lòng Tam Quốc NVC. Triệu Vân thì dụ dỗ được người nhà còn không dụ dỗ được Triệu Vân sao
5) Thái Sử Từ , tên này tương đối dễ dụ , dụ được bà mẹ là ăn luôn đứa con
6) Tang Bá , cho bái Quan Vũ làm sư phụ te te đi theo liền :P
7) Điển Vi , người nghèo 1 cái , đánh thắng , giúp giết người , giúp chạy tội . yeah xong thêm 1 em
8) Hứa Chữ , lượm 1 người không được , lượm nguyên Hứa gia thôn còn không thể ăn luôn sao.

4 đến 8 là toàn bộ 1 chuyến du lịch Trung Nguyên lượm zìa

9) Quách Gia , Hi Chí Tài , vốn là bị rượu hương dụ vào phòng , tâm sự 1 phen quốc gia sau lượm luôn
10) Trương Liêu , Thành Liêm , Hác Manh (còn mấy tên trong Tam Quốc Chí phản Lữ Bố giờ không lấy , về sau lấy cũng không trọng dụng), tòng quân điểm binh , một đám không phải tuổi nhỏ thì là bình dân , lượm
11) Từ Hoảng , vốn là Quan Vũ hàng xóm , sau lại theo Đổng Trác làm tiểu binh , khi NVC giúp Đổng Trác cho điểm binh thì lượm zìa
12) Từ Thứ , cứu khi Từ Thứ xém bị bỏ tù, mang bà mẹ zìa nuôi gần 10 năm, khi Từ Thứ muốn theo Lưu Bị bị bà mẹ mắng cẩu huyết lâm đầu, kết quả bị NVC lượm luôn
13) Điền Phong, mô tả cho một chút Ngũ Lung Tung Hoa , yeah , lượm zìa 1 tên giám quân dám chỉ vào mũi mọi người mà mắng
14) Cổ Hủ , đầu tiên là NVC và Lữ Bố sư phụ (dạy học văn thôi), tiếp theo tất nhiên là khi NVC theo Đổng Trác thấy ông này lon ton trốn trách nhiệm nên lượm lẹ liền
15) Hoàng Trung , khi Linh Đế bị bệnh dụ dỗ Linh Đế phái chiếu thư kiếm Hoa Đà và Trương Trọng Cảnh. Trương Trọng Cảnh mang theo Hoàng Trung lúc đó đang kiếm cách chữa bệnh cho con, cái này khỏi hỏi , xuyên Tam Quốc hay game Tam Quốc tên nào trị bệnh được cho đứa con là lượm luôn ông cha.
16) erk Lí Nho , Hoa Hùng , Lý Giác , Quách Tỷ, Trương Tể + Trương Tú , ... toàn bộ Đổng Trác thủ hạ khi Đổng Trác bị giết , do Đổng Trác ủy thác nên lượm sạch
17) Tuân Du, kiểm được trong tù, mô tả Ngũ Lung Tung Hoa rồi còn phải giam giữ 10 năm thấy dân chúng sống tốt còn phải ép là nếu không theo giết hết nó cả gia tộc mới chịu ra làm quan nhưng do anh chàng thẹn thùng lại hiểu lầm NVC lo anh chàng còn trung với hán nên lại mất 10 năm mới được xài làm quân sư theo quân trước 10 năm thì chỉ xài làm nội chính.
18) Lưu Biện , yep chính là Hán Thiếu Đế Lưu Biện. do không có dã tâm bằng đứa em Lưu Hiệp nên được NVC cứu, bên ngoài là con rối hoàng đế, bên trong giúp NVC xử lý nội chính. (Thêm một câu : Hà Thái Hậu mẹ Lưu Biện cũng bị cứu sau dây dưa với Thái Ung cha vợ NVC thậm chí còn đẻ thêm đứa con :P)
19) Mị Gia , cái Mị gia mà trong Tam Quốc nhường Từ Châu cho Lưu Bị ấy. Khi còn nhỏ thì NVC đã buôn bán ngựa với Mị Gia, sau thì dụ dỗ luôn nguyên gia tộc. Mị Hoàn (vợ Lưu Bị trong Tam Quốc) gã cho Thái Sử Từ vị bị anh chàng cứu lúc đào hôn khi tưởng bị ép gã cho "Ông già Lưu Bị" :P
20) Chu Chiếm Giữ, do Bùi Nguyên Thiệu ngứa tay cướp Mị Hoàn bị Thái Sử Từ chém nên tiện đường bị lượm zìa theo NVC luôn
21) Trương Cáp , Tự Thụ , có Điền Phong đi đầu , khi Hàn Phức hiến châu cho Viên Thiệu , NVC dụ dỗ liền 2 người
22) Tân Bì , ép Viên Thiệu , không giao Tân Bì không cho hàng :P
23) Cam Trữ , vừa là cẩm phàm tặc , vừa không được trọng dụng , lại thêm võ công cũng đánh không lại NVC . NVC vừa có danh là lượm zìa liền
24) Lưu Diệp , người khác không dám xài họ Lưu, NVC cả hoàng đế cũng dám lượm huống chi này.
25) Lục Tốn , Lục Tích , chủ yếu là Lục Tốn thôi. trong Tam Quốc thì Lục Gia binh bại mà hàng Tôn Sách. NVC vừa gặp Lục Gia binh bại chưa cho hàng mà bắt cóc luôn zìa , yeah
26) Gia Cát Cẩn , Gia Cát Quân . yep không có Gia Cát Lượng , dù sao thì cho Lưu Bị lưu miếng quần lót chứ :P . khi Gia Cát Cẩn còn nhỏ , Gia Cát Quân chưa sinh thì NVC đi Gia Cát gia làm một hồi thần côn biểu diễn đoán trước tương lai. yeah Gia Cát gia lớn lên học thành tài lập tức chui vào tròng chỉ có Gia Cát Lượng còn thèm cái gì Hoàng Thất chính thống với muốn đánh với địch nhân mạnh để chứng tỏ mình mà theo Lưu Bị.
27) Bàng Thống (bàng chim nhỏ :P) , Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh nghe Từ Thứ kể tình sử của NVC với Thái Diểm , Lữ Bố với Điêu Thuyền y như nghe Romeo Juliet , Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Mê quá không chịu gã cho Gia Cát Lượng , đào hôn. Vô tình gặp Bàng Thống, 2 người tò mò NVC quản lý dân chúng ra sao nên chui vào điều tra. yeah , gặp 2 tên này vào tròng NVC còn có thể tha đi ra sao
28) Mã Quân , Bồ Nguyên , Trịnh Hồn, khỏi hỏi , NVC có Lưu Biện trong tay , lập chiếu "Chiêu Hiền Lệnh", tên nào tò mò tên đó dính :P
29) Hoa Đà , NVC muốn cứu Mã Đằng tuyên chiếu cầu y