Thông tin truyện

Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn

Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Lữ Bố thông qua xuyên qua môn đi vào hiện đại, xem 《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》, xem 《 hậu lòng dạ hiểm độc lý học 》, đọc hiện đại khoa học tự nhiên…… Đương Lữ Bố có được Lưu Bị dối trá, Tào Tháo gian trá, Gia Cát mưu trí, thử hỏi toàn bộ tam quốc, ai có thể địch?

Danh sách chương