Thông tin truyện

Kỳ Nhân Vật Ngữ

Kỳ Nhân Vật Ngữ

Thể loại:

Cạnh Kỹ

Trạng thái:

Đang ra


Ngày xưa đích kỳ đàn vương giả tại tối huy hoàng đích thời khắc mang theo đầy người đích đau xót ly khai Bắc Kinh, bảy năm sau vì làm tân một đời đích thân phận chứng hắn lại trở lại Bắc Kinh, mới đích sinh hoạt, mới đích thân phận, nghênh tiếp hắn đích lại là dạng gì một cái mới đích nhân sinh?

Danh sách chương