Thông tin truyện

Kiếm Vũ Đồng Tu

Kiếm Vũ Đồng Tu

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Đại Thiên Thế Giới. . . Có Kiếm tu nuôi kiếm ở khí phủ, bên ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Có Võ tu khai khiếu đúc Kim thân, Lực Bạt Sơn Hề Khí Cái Thế. Chỉ có ta Diễm, bễ nghễ Sơn Hà, kiếm võ đồng tu!

Danh sách chương