Thông tin truyện

Kiếm Tiên Tam Thiên Vạn

Kiếm Tiên Tam Thiên Vạn

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

"Thiên Long Đạo tông chính là Cửu Diệu tinh bát đại vô thượng đại tông một trong, bản tọa càng là Thiên Long Đạo tông đạo tử, ngươi đắc tội bản tọa, chỉ...