Thông tin truyện

Kiếm Minh

Kiếm Minh

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


huyền la đại lục,hàng ngàn tông môn,cường giả như mây,kiếm minh một đệ tử gia tộc có được cơ duyên gia nhập vân lưu tông một trong 7 đại tông môn bước lên con đường tu luyện sánh vai với các thiên tài trên đại lục.với đủ loại kỳ ngộ và nguy hiểm,lĩnh ngộ kiếm ý.