Thông tin truyện

Kiếm Đạo Chi Vương

Kiếm Đạo Chi Vương

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


"Kiếm Linh" Trò chơi phía chính phủ định chế tiểu thuyết 》 "Kiếm của ta, sẽ là của ngươi kiếm." "Dùng kiếm của ngươi, nhượng ta minh bạch, thập ma gọi chân chính Kiếm Đạo Chi Vương!"