Thông tin truyện

Kiếm Chủng

Kiếm Chủng

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Xà thân khai linh
Bất cầu thông thiên triệt địa
Chích nguyện thoát thử yêu thân
Ngưỡng quan tinh nguyệt nạp thanh linh
Du tẩu nhân gian thể thiên tâm
Tâm trung nhất lũ chấp trứ niệm
Du du thiên tái thành đạo kiếm
Trảm tẫn vọng niệm!

Danh sách chương