Thông tin truyện

Kiếm Chủ Bát Hoang

Kiếm Chủ Bát Hoang

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Bát Hoang Tiên Vực, từ xưa chính tà bất lưỡng lập!

Như thế nào chính?

Như thế nào tà?

Đối mặt thế gian vạn hóa!

Ta từ một kiếm lăng thương khung, chỉ tin trong tay một kiếm!

Danh sách chương