Thông tin truyện

Khai Hải

Khai Hải

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra

Minh Triều Gia Tĩnh bốn mươi lăm năm, Long Vạn Trung Hưng đêm trước.

Đây là tốt nhất thời đại, Thích Gia quân hướng cận đại quân đội phóng ra bước đầu tiên,...