Thông tin truyện

Khai Cá Công Ty Tố Du Hí

Khai Cá Công Ty Tố Du Hí

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Mang theo Vua trò chơi hệ thống, Lưu Hùng đi tới trò chơi cuồng nhiệt dị thế giới, mà Lưu Hùng nhiệm vụ là hoàn thành toàn lĩnh vực trò chơi xưng bá, làm một cái lên ngôi Vua trò chơi nam nhân!

Mở công ty chiêu tiểu đệ, muốn sáng tạo tìm mạch suy nghĩ, thêm chút nuôi thành bồi dưỡng siêu cấp công nhân viên, nghiên cứu chế tạo trò chơi khai phá máy chủ. . .

Xưng bá thị trường, để QQ không đường có thể đi!

Xin lỗi, ta chính là lãnh khốc vô tình tác phẩm của thần cơ khí.

Ta! Vua trò chơi!

PS: Đây là du hí văn, đây là du hí văn, đây là du hí văn. . .

Danh sách chương