Thông tin truyện

Huyền Huyễn: Ngã Năng Thôi Diễn Vạn Pháp

Huyền Huyễn: Ngã Năng Thôi Diễn Vạn Pháp

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Sáu tuổi vào thánh địa, trở thành thánh tử người thừa kế.

Thu hoạch được thôi diễn hệ thống, có thể thôi diễn vạn pháp!

Bắt đầu khen thưởng Chí Tôn...

Danh sách chương