Thông tin truyện

Hương Thôn Tiểu Tiên Y

Hương Thôn Tiểu Tiên Y

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Hắn là trong hương thôn đi ra ngoài sinh viên đại học, thành tích Trác Việt, cũng đạt được giáo hoa thưởng thức, chính vì như vậy, hắn đắc tội những kia theo đuổi giáo hoa thế lực nhân vật, kết quả được trường học khai trừ hồi hương thôn làm ruộng đi. Nhờ cơ duyên, hắn đạt được một cái bảo vật, từ đây cải biến cuộc sống của hắn, cải biến vận mạng của hắn, tại trong hương thôn loại vài mẫu đất, tình cờ cho hương dân nhìn xem bệnh

Danh sách chương