Thông tin truyện

Hồng Hoang Chi Thạch Cơ

Hồng Hoang Chi Thạch Cơ

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động Thạch Cơ, đắc đạo tiên nhân, pháp bảo là Bát Quái Vân Quang Bạc, tọa kỵ là Thanh Loan, tọa hạ đệ tử Bích Vân đồng tử cùng Thải...

Danh sách chương