Thông tin truyện

Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đạo Nhân

Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đạo Nhân

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Một gốc tại Hồng Mông sinh trưởng dây hồ lô khai linh trí lúc dẫn tới lôi kiếp, khi muốn độ kiếp thất bại lúc bởi vì một thần bí hạt châu cùng một linh hồn...

Danh sách chương