Thông tin truyện

Hỗn Độn Thiên Đế Quyết

Hỗn Độn Thiên Đế Quyết

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Người mang Chí Tôn thiên tử chi huyết, mở ra mạnh nhất Thiên Tử Chi Nhãn!

Võ kỹ phục chế! Khát máu cuồng bạo! Khám phá hư ảo! Ký ức đọc đến! Phần Thế Hắc Viêm! Phân thân thuấn di! Không gian vỡ nát! Vô hạn tầm nhìn! Thời gian đình chỉ! ...

【 Hỗn Độn Thiên Đế 】 Lăng Phong: "Ta bằng này đôi mắt, dám gọi thiên địa run rẩy!"
Đã có người hỏi, liền giới thiệu một chút quyển sách các loại cảnh giới thiết lập.

Trước mắt xuất hiện cảnh giới có: Luyện Thể cảnh, Ngưng Khí cảnh, Ngưng Mạch cảnh, Hóa Nguyên cảnh, Thần Nguyên cảnh, Thần Hải cảnh.

Hậu kỳ còn sẽ có cảnh giới càng cao hơn: Tạo Hóa cảnh, Thiên Mệnh cảnh, Cửu Chuyển cảnh cùng Nhập Thần cảnh.

Yêu tộc thì chia: Yêu Binh, Yêu Tương, Yêu Soái, Yêu Quân, Yêu Vương, Yêu Hoàng, Yêu Đế, Yêu Thánh, Yêu Tổ.

Đối ứng nhân tộc: Ngưng Khí, Ngưng Mạch, Hóa Nguyên, Thần Nguyên, Thần Hải, Tạo Hóa, Thiên Mệnh, Cửu Chuyển, Nhập Thần.

Tu luyện công pháp phẩm cấp:

Bất nhập lưu công pháp, nhập lưu công pháp, Hoàng cấp công pháp, Huyền cấp công pháp, Địa cấp công pháp, Thiên cấp công pháp, Vương cấp công pháp, Thánh cấp công pháp, Thần cấp công pháp.

Binh khí phẩm cấp:

Phàm khí, Huyền khí, Bảo khí, Linh khí, Tiên Khí, Thần khí.

Ẩn chứa tự nhiên chi lực chí bảo phẩm cấp:

Tinh Thần Chí Bảo, Nhật Nguyệt Chí Bảo, Thiên Địa Chí Bảo, Thánh Đạo Chí Bảo, Cực Đạo Chí Bảo.

Danh sách chương