Thông tin truyện

Hogwarts Mạnh Nhất Lửng

Hogwarts Mạnh Nhất Lửng

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Link là cái Hufflepuff.
Tuy rằng hắn cái này Hufflepuff xuất thân từ thuần huyết hắc vu sư thế gia, là cái xà lão khang, thường xuyên tính sẽ phát minh một ít ma chú cùng...

Danh sách chương