Thông tin truyện

Học Bá Đích Vi Quan Thế Giới

Học Bá Đích Vi Quan Thế Giới

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Từ khi có thể nắm giữ vi mô hạt về sau, Lưu Phong liền tại học bá con đường bên trên càng chạy càng xa.

Thế là, vật lý, hóa học, sinh vật... Các giới Kim Tự Tháp bên trên, từng tầng từng tầng đều viết hạ hắn Lưu Phong danh tự.

Tuổi già, xem sách trong phòng từng tôn kim sắc cúp (bài), lại nhìn thấy trong tin tức nhấp nhô phát ra hoả tinh di dân kế hoạch, Lưu Phong bùi ngùi mãi thôi: "Khoa học kỹ thuật cải biến thế giới, ta, làm được."

Danh sách chương