Thông tin truyện

Hoàn Bảo Đại Sư

Hoàn Bảo Đại Sư

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Lâm Hàn, một người tuổi còn trẻ hộ lâm viên, ngẫu nhiên thu được cùng Địa Cầu ý chí câu thông năng lực.

Từ đây, hắn làm thuê Vu Địa Cầu, làm Địa Cầu ý chí duy nhất người đại lý, vì toàn thế giới hoàn bảo đại nghiệp mà không ngừng phấn đấu.

Hắn có thể cung cấp tối chính xác tin tức khí tượng, thiên tai báo động trước; hắn có thể giải quyết phức tạp nhất sinh thái vấn đề, vật chủng xâm lấn; hắn biết toàn thế giới lên tới hàng ngàn, hàng vạn bảo tàng địa điểm; hắn đối toàn cầu khoáng sản phân bố rõ như lòng bàn tay...

Ta là lâm hàn, ta vì là Địa Cầu đại Ngôn.

Danh sách chương