Thông tin truyện

Hoa Đô Siêu Cấp Y Thánh

Hoa Đô Siêu Cấp Y Thánh

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Tay trái kinh thiên y thuật, tay phải tuyệt thế võ đạo, lại xem sơn thôn thiếu niên ngang dọc hoa đô, duyệt hết sức thiên hạ sắc đẹp treo đánh các lộ cường địch, một đường đi ở đỉnh đời người.

Danh sách chương