Thông tin truyện

Hòa Đại Tiểu Thư Vô Pháp Nhất Khởi Học Tập

Hòa Đại Tiểu Thư Vô Pháp Nhất Khởi Học Tập

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Đương bạn bè tuyên cáo, "Luyến ái chính là chiến tranh." Kirisu Kazuto biết hắn cái này cẩu đầu quân sư không thể dễ dàng.

"Yukina, tại không chăm chú học tập...

Danh sách chương