Thông tin truyện

Hỏa Ảnh Chi Tối Cường Chúa Tể

Hỏa Ảnh Chi Tối Cường Chúa Tể

Tác giả:

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra


Chuyển kiếp đến hỏa ảnh thế giới , trở thành người của Hyuga phân gia, Bạch Nhãn phát sinh biến hóa , thu được năng lực nội thị …… ở nội thị trạng thái hạ có chúa tể trong cơ thể hết thảy năng lực …… tình cờ phát hiện tổ tiên đích bí mật , từ nay đi lên cùng Lục đạo tiên nhân bất đồng đường ……

Danh sách chương