Thông tin truyện

Hổ Quân

Hổ Quân

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Ta đi ta đường, thì sợ gì các ngươi ghé mắt.

Ân oán thị phi, há cần người khác phán quyết?

Đại trượng phu đi tại thế gian, có địch đáng chém, có thù tất huyết!

Đương hết thảy vinh quang đều tan thành mây khói thời khắc, thiếu niên áo vải thảo lý, dùng vô thượng ý chí,, đạp thiên nhi hành.