Thông tin truyện

Hiện Đại Ẩn Sĩ Cao Thủ

Hiện Đại Ẩn Sĩ Cao Thủ

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Hiện đại nhanh chóng phát triển trong xã hội, có như vậy một đám người, bọn họ ẩn vào núi hoặc ẩn vào thành phố, bọn họ hành tẩu ở đạo đức cùng luật pháp ranh giới, thế giới của bọn hắn, gọi là -- giang hồ!

Danh sách chương