Thông tin truyện

Harry Potter Chi Luyện Kim Thuật Sư

Harry Potter Chi Luyện Kim Thuật Sư

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Albert từ không có gì đại chí hướng, vẫn cho rằng mình là một cái cá muối, đời trước, ăn quả táo lúc không cẩn thận bị nghẹn chết rồi. Tỉnh lại lần nữa...

Danh sách chương