Thông tin truyện

Harry Potter chi Louis

Harry Potter chi Louis

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra


Harry Potter chi Louis giới thiệu vắn tắt: Đây là một cái đến từ Địa Cầu người, xuyên qua đến Harry Potter cố sự

PS1: Thế giới tuyến lấy tiểu thuyết làm chủ

PS2: Sẽ không vượt qua thế giới đấy hệ thống sức mạnh, tận lực hoàn nguyên HP thế giới

PS3: Quyển sách không Thánh Mẫu, không ngựa giống, thủ hướng bình thường