Thông tin truyện

Hàn Thị Tiên Lộ

Hàn Thị Tiên Lộ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Đông Hải có một đảo nhỏ, toàn thân hiện trường hình, đông bộ so sánh rộng lớn, tây bộ so sánh nhỏ hẹp, ở trên đảo thảm thực vật sum suê, đình viện tương...

Danh sách chương