Thông tin truyện

Hàn Ngu Chi Siêu Cấp Bảo An

Hàn Ngu Chi Siêu Cấp Bảo An

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Hắn, IQ tăng mạnh, tình thương là âm.
Hắn, chỉ có hai loại nguyên tắc: Mạnh được yếu thua, công bằng giao dịch.
Hắn, thế giới Kim Tự Tháp, đỉnh cao nhất tồn tại. Tài phú có thể khuynh thành, thế lực có thể khuynh quốc.
Hắn chính là một người hình máy tính, trí tuệ người máy. Chỉ biết là nhìn sự vật bản chất, không hiểu nhân tình, không có nhân vị, không nói thế tục quy củ.
Rất nhiều người, đều gọi hô hắn là Ma.
Một ngày nào đó, một nữ nhân nói cho hắn biết: Nhân sinh không nên như thế, muốn đi thể nghiệm sinh hoạt.
Hắn thành một tên quang vinh bảo an.
Ma lâm Hàn ngu.

Danh sách chương