Thông tin truyện

Hải Tặc Chi Cẩu Đáo Đại Tướng

Hải Tặc Chi Cẩu Đáo Đại Tướng

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Thời đại hải tặc -

Biển rộng gió nổi mây phun, cường giả hủy thiên diệt địa, từng người chém giết, thật sự là làm người ——

Nhấc không nổi...

Danh sách chương